تولید ۷۰ هزار متر مکعب ام دی اف و نئوپان با تفاله نیشکر

تولید ۷۰ هزار متر مکعب ام دی اف و نئوپان با تفاله نیشکر

تولید ۷۰ هزار متر مکعب ام دی اف و نئوپان با تفاله نیشکر

تولید ۷۰ هزارمترمکعب ام دی اف و نئوپان با تفاله نیشکرنسیم صادقی روز چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود:

تفاله نیشکر برای تولید کاغذسازی، ام دی اف و نوپان به مصرف می رسد.

وی در باره تامین کود اوره مورد نیاز این بخش اظهارکرد:

در زمان حاضر کود اوره مورد نیاز در داخل تامین می شود و در این زمینه مشکلی نداریم.

صادقی تصریح کرد : ام دی اف خام بهترین گزینه است،

در زمینه تامین برخی سم های علف کش که باید از خارج کشور وارد شود،

هم اکنون با مشکلاتی مواجه هستیم چرا که تولید کنندگان این بخش باید سم موردنیاز را با قیمت های بالا تامین و در چرخه تولید مصرف کنند.

ام دی اف و نئوپان

ام دی اف خام و نئوپان از تولیداتی است که باید روی آن سرمایه گذاری شود.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد : از دولت انتظار می رود

با تامین کود و سم مورد نیاز تولید کنندگان این بخش را مورد حمایت قرار دهد.

صادقی ادامه داد : در سال زراعی جاری ،

سه میلیون و ۸۰۰ هزارتن نیشکر در سطح ۶۶ هزار هکتار از اراضی استان خوزستان تولید شده است

که از این میزان حدود ۳۸۰ هزارتن شکر درهفت واحد فرآوری نیشکر شعیبیه، دهخدا، میرزاکوچک خان، امیرکبیر، سلمان فارسی، دبل خزایی وفارابی تولید شد